Skip to main content

Jogi nyilatkozat


A weboldal tartalmáért kizárólag a szerzők viselik a felelősséget. Nem képviseli az Európai Közösségek véleményét. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a weboldalon található információk felhasználásáért.

Az ezen az oldalon található képek, dokumentumok és információk megtekintése, letöltése és kinyomtatása az alábbi feltételek mellett lehetséges:

  • A képek, dokumentumok és információk kizárólag személyes, tájékoztató, belső, nem kereskedelmi célokra használhatók fel.
  • A képek, dokumentumok és információk semmilyen módon nem módosíthatók vagy változtathatók meg.
  • A képeken, dokumentumokon és információkon szereplő szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi jelzéseket tilos eltávolítani.
  • A BYPAD vezetése fenntartja magának a jogot, hogy bármikor visszavonja az ezen az oldalon elérhető képek, dokumentumok és információk megtekintésére, letöltésére és kinyomtatására vonatkozó engedélyt, és minden ilyen használatot a BYPAD vezetésének írásbeli értesítését követően azonnal meg kell szüntetni.

Az Önnek biztosított jogok csak engedélyt és nem tulajdonjog-átruházást jelentenek. Az ezen az oldalon elérhető képek, dokumentumok és információk megtekintésére, letöltésére és kinyomtatására vonatkozó, fent meghatározott jogok nem vonatkoznak az oldal arculatára vagy felépítésére. Az oldal elemei sem részben, sem egészben nem másolhatók vagy utánozhatók.

Garanciák és kizáró nyilatkozatok


Az ezen az oldalon található összes anyagot és szolgáltatást "úgy, ahogy van" alapon bocsátjuk rendelkezésre, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóság vagy a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáját, vagy a jogsértésmentesség garanciáját. Ez az oldal tartalmazhat technikai vagy egyéb hibákat, pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat.

BYPAD-ra mutató linkek más oldalakon


A BYPAD Management bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található információkat és linkeket, beleértve az érintett személyek vagy intézmények által nyújtott információkat is. Az ezen az oldalon található anyagok vagy szolgáltatások elavultak lehetnek, és a BYPAD vezetősége nem vállal kötelezettséget ezen anyagok vagy szolgáltatások frissítésére.

A BYPAD vezetősége nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon hivatkozott, illetve az ahhoz kapcsolódó információkban, dokumentumokban vagy szolgáltatásokban található hibákért vagy hiányosságokért. A más vállalatokra, azok szolgáltatásaira és termékeire való hivatkozások "ahogy van", mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A BYPAD vezetőség semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, vagy bármilyen más kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztéséből eredő károkat, függetlenül attól, hogy a BYPAD vezetőséget tájékoztatták-e az ilyen károk lehetőségéről, és függetlenül a felelősség elméletétől, amelyek a jelen weboldal vagy bármely weboldal által hivatkozott vagy a jelen weboldalhoz kapcsolódó weboldal használatából erednek vagy azzal kapcsolatban állnak. Egyes joghatóságok tiltják a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így a fenti korlátozások nem feltétlenül vonatkoznak Önre. Az anyagok letöltése vagy más módon történő megszerzése a weboldalon keresztül az Ön saját belátása és kockázata szerint történik, és azzal a tudomásulvétellel, hogy kizárólag Ön felelős a számítógépes rendszerében bekövetkező károkért vagy adatvesztésért, amelyek az ilyen anyagok letöltéséből vagy megszerzéséből származnak. Ez a weboldal olyan harmadik felek weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, amelyek nem állnak a BYPAD vezetésének ellenőrzése alatt.

Más oldalakra mutató linkek


A BYPAD vezetősége nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen más weboldalért, amelyhez a jelen weboldalon keresztül hozzáférhet. Ha Ön ilyen weboldalra lép, azt saját felelősségére teszi, és a BYPAD vezetősége nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakon szereplő információk, adatok, vélemények, tanácsok vagy nyilatkozatok pontosságáért vagy megbízhatóságáért, illetve az ilyen weboldalakon kínált termékek vagy szolgáltatások minőségéért. A BYPAD vezetősége ezeket a hivatkozásokat csak kényelmi célból és a mobilitásmenedzsment koncepciójának további népszerűsítése érdekében bocsátja rendelkezésre. Az ilyen linkek feltüntetése nem jelenti azt, hogy a BYPAD vezetősége támogatja vagy felelősséget vállal az ilyen weboldalak tartalmáért vagy használatáért.

Bizalmas információk és adatvédelem


A BYPAD weboldalra beküldött minden információ (pl. hírek vagy események) esetében, beleértve a szerző nevét és e-mail címét, Ön korlátlan és visszavonhatatlan engedélyt ad a BYPAD vezetőségének vagy bárkinek, aki a weboldalra látogat, hogy ezeket a képeket vagy információkat felhasználja, reprodukálja, megjelenítse, bemutassa, előadja, módosítsa, továbbítsa és terjessze. A BYPAD vezetősége nem vállal felelősséget a szerzői jogok megsértéséért bárki részéről, aki képeket, anyagokat vagy információkat küld a BYPAD weboldalra.