Skip to main content

Notificări legale


Responsabilitatea exclusivă pentru conținutul acestei pagini web revine autorilor. Conținutul său nu reprezintă opinia Comunităților Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acesta.

Puteți vizualiza, descărca și printa fotografii, documente și informații disponibile în acest site în următoarele condiții:

  • Fotografiile, documentele și informațiile pot fi folosite exclusiv în scopuri personale, informaționale, interne și necomerciale.
  • Fotografiile, documentele și informațiile nu vor fi modificate sau distorsionate în niciun fel.
  • Nu puteți elimina dreptul de proprietate intelectuală sau alte notificări de proprietate conținute în fotografii, documente și informații.
  • Managementul BYPAD își rezervă dreptul de a revoca autorizarea de vizualizare, descărcare și copiere ale fotografiilor, documentelor și informațiilor disponibile pe site oricând, iar orice astfel de utilizare va fi imediat întreruptă, odată cu notificarea în scris de către managementul BYPAD.

Drepturile care vă sunt acordate reprezintă o licență, și nu un transfer de proprietate.

Drepturile menționate mai sus de vizualizare, descărcare și copiere a fotografiilor, documentelor și informațiilor disponibile pe site nu sunt aplicabile designului și layout-ului acestui site. Elementele sale nu pot fi copiate sau imitate, nici parțial, nici în totalitate.

Garanții și declinări de responsabilitate


Toate materialele și serviciile acestui site sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de niciun fel, fie exprese, fie implicite, inclusiv, dar fără a se limita la: garanțiile implicite de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop, sau garanția de neîncălcare. Acest site poate conține greșeli tehnice sau de altă natură, inexactități sau erori tipografice.

Legături către BYPAD din alte pagini


Managementul BYPAD poate face modificări la informațiile și legăturile furnizate în aceste site, inclusiv informații furnizate de persoane sau instituții interesate, oricând și fără înștiințare. Materialele sau serviciile de pe site pot fi neactualizate, iar managementul BYPAD nu își asumă responsabilitatea actualizării acestor materiale sau servicii.

Managementul BYPAD nu își asumă responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile din informații, documente și servicii la care se face referire sau legate la acest website. Referințele la alte companii, precum și la serviciile și produsele lor sunt furnizate „ca atare”, fără vreo garanție de orice fel, directă sau implicită. Managementul BYPAD nu va fi răspunzător în niciun caz, față de dumneavoastră sau față de orice terță parte, pentru orice daune speciale, incidentale, indirecte sau consecutive de orice fel, sau orice daune de orice fel, inclusiv, fără limitare, cele rezultate din pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor, indiferent dacă BYPAD Management a fost informat sau nu cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și indiferent de teoria răspunderii, care decurg din sau în legătură cu utilizarea acestui site web sau a oricărui site web la care se face referire sau legat de acest site web. Unele jurisdicții interzic excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidentale, astfel încât este posibil ca limitările de mai sus să nu vi se aplice. Descărcarea sau achiziționarea de materiale prin intermediul site-ului web se face la propria discreție și risc și cu înțelegerea dumneavoastră că veți fi în întregime responsabil pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră computerizat sau pierderea de date care rezultă din descărcarea sau achiziționarea unor astfel de materiale. Acest site web conține legături către site-uri terțe care nu se află sub controlul BYPAD Management.

Legături către alte pagini


Managementul BYPAD nu reprezintă în niciun fel alte site-uri pe care le puteți accesa prin intermediul acestuia. Când accesați un astfel de site web, faceți acest lucru pe propriul risc, iar conducerea BYPAD nu este responsabilă pentru acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau declarații făcute pe astfel de site-uri web sau pentru calitatea oricăror produse sau serviciile oferite pe astfel de site-uri web. Managementul BYPAD furnizează aceste legături doar ca oportunitate și pentru a promova mai departe conceptul de management al mobilității. Includerea unor astfel de link-uri nu implică faptul că Managementul BYPAD aprobă sau acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea acestor site-uri.

Informații confidențiale


Pentru toate informațiile pe care le trimiteți către site-ul BYPAD (de exemplu, știri sau evenimente), inclusiv numele autorului și adresa de e-mail, acordați managementului BYPAD sau oricărei persoane care vizitează site-ul, dreptul nerestricționat și irevocabil de utilizare, reproducere, afișare, modificare, transmitere și distribuire a acelor materiale foto sau informații. Conducerea BYPAD nu își asumă nicio responsabilitate pentru încălcările drepturilor de autor din partea oricărei persoane care trimite imagini, materiale sau informații pentru site-ul BYPAD.