Skip to main content

BYPAD – Cea mai eficientă metodă de îmbunătățire a politicilor locale, regionale și naționale în domeniul velo.


BYPAD PE SCURT
Auditul Politicilor Velo a fost dezvoltat de o echipă internațională de experți din domeniul velo. Acesta se bazează pe bune practici internaționale și furnizează o imagine de ansamblu a măsurilor aplicate și structurilor din politica velo locală.
AUDIT PERSONALIZAT
Avem soluții personalizate pentru municipalități, orașe și regiuni, precum și pentru țări. Acestea iau în considerare diverse structuri în momentul evaluării calității fiecărei activități de promovare a utilizării bicicletei. Metoda BYPAD a fost utilizată din 1998 și s-a implementat în peste 250 de municipalități, orașe și regiuni, precum și în 12 țări !
BENEFICII
BYPAD creează un Plan de Acțiune care conține propuneri de îmbunătățire a calității condițiilor de deplasare cu bicicleta. Acesta se bazează pe o evaluare standard a situației de facto. Descoperiți toate avantajele pe care BYPAD le poate aduce pentru orașul, regiunea sau țara dumneavoastră !


„Evaluarea și planul de acțiune sunt rezultatul unui efort de reală colaborare. Aceasta dovedește că există un consens atât pentru obiective, cât și pentru mijloacele politicilor velo. Sunt convins că planul de acțiune rezultat este cu adevărat relevant și va fi implementat cu succes.“