Skip to main content

BYPAD PE SCURT


Cât de bune sunt politicile velo în comuna/orașul/regiunea sau țara ta? Sunt ele folositoare și eficiente? Cum pot fi îmbunătățite?


Există un instrument pentru acest scop.

Se numește BYPAD (Bicycle Policy Audit – Audit al Politicilor Velo) și a fost dezvoltat de un consorțiu internațional de experți în domeniul velo ca parte a unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Se bazează pe bune practici internaționale și furnizează o imagine de ansamblu a măsurilor aplicate și a structurilor din politicile velo locale.

 

Comune, orașe și județe pot evalua calitatea politicilor velo cu ajutorul BYPAD, folosind analiza punctelor tari și a punctelor slabe. În același timp, pot primi sugestii concrete privind îmbunătățirea politicilor velo în viitor.

Este analizat întregul lanț al calității, care constă în nouă module. Fiecare modul este alocat unuia dintre cele cinci nivele de dezvoltare BYPAD. Împreună, ele reflectă nivelul de calitate al politicilor velo al comunei, orașului, regiunii sau țării. Pe baza nivelelor de dezvoltare identificate se creează un plan de acțiune.

BYPAD consideră politicile velo ca un proces dinamic, în care cele nouă module tematice evoluează permanent și se influențează reciproc (a se vedea figura).

AUDIT PERSONALIZAT
Soluții personalizate pentru comune, orașe și aglomerări urbane, regiuni și țări!
Metoda BYPAD și-a dovedit eficiența timp de mulți ani și a fost implementată cu succes în peste 250 de comune, orașe și regiuni, precum și în 12 țări! Citiți mai mult despre fiecare categorie BYPAD.
DEVENIȚI AUDITOR
Doriți să ajutați comune, orașe, regiuni sau țări să-și îmbunătățească politicile velo?
Deveniți parte a rețelei BYPAD și aplicați pentru următorul training pentru a deveni auditor BYPAD. Veți învăța cum este implementată metoda BYPAD și cum politicile velo pot fi îmbunătățite la nivelul comunelor, orașelor, regiunilor sau țărilor.