Skip to main content

Beneficii pentru oraș/regiune sau țară


Motive pentru care BYPAD este folositor orașelor/regiunilor sau țărilor!


Îmbunătățirea calității


Chiar și lucrurile bune pot fi îmbunătățite! BYPAD furnizează o analiză a situației curente privind politicile velo. Metoda este simplă: politicieni, reprezentanți ai societății civile, precum și utilizatori completează un chestionar detaliat care furnizează judecăți ale diverselor viziuni asupra stării de dezvoltare a diferitelor zone ale politicilor velo locale. Punctele de vedere controversate sunt ulterior discutate într-o procedură moderată de auditorul certificat. Scopul este de a se ajunge la o evaluare colectivă a întrebărilor și de a obține obiective calitative și măsuri pentru viitor, bazate pe rezultatele evaluării. În acest proces de auto-evaluare, toți actorii au un rol activ.

Asigurarea calității și luarea deciziilor


Ideile bune se doresc implementate! Identificarea diferențelor de calitate în sistemul traficului velo este primul pas. Al doilea pas este de a implementa un Plan de Acțiune pentru a întări legăturile slabe din lanțul calității. Cu ajutorul BYPAD orașele pot dezvolta un Plan de Acțiune cu propuneri referitoare la îmbunătățirea calității în concordanță cu rezultatele evaluării situației actuale. BYPAD este un produs calitativ! De aceea, conducerea auditului este permisă exclusiv auditorilor certificați BYPAD. O rețea de auditori pregătiți și certificați a fost organizată pentru a ajuta procesul de implementare.

Calitate certificată


Un înalt nivel al calității trebuie să devină standard. Ca parte a auditului BYPAD, participanții creează un plan calitativ care definește obiectivele politicilor velo pentru următorii ani. Repetarea regulată a auditului arată evoluția politicilor velo și în același timp asigură îmbunătățiri sustenabile. 

Politicile responsabile sunt premiate. După completarea auditului BYPAD, comuna/orașul sau regiunea primesc eticheta de calitate BYPAD și certificatul BYPAD. Ambele confirmă implicarea activă a decidenților politici, a organizațiilor administrative și ale cetățenilor pentru crearea unei politici velo modernă și de înaltă calitate.

„O municipalitate analizează actualele politici velo cu ajutorul BYPAD. În cadrul procesului, comunitatea află exemple relevante și se stabilește un plan de acțiune. În consecință, municipalitățile din Salzburg au primit un impuls în promovarea traficului velo, iar numeroase măsuri din diverse sectoare au fost implementate. Comunicarea dintre politicieni, administrație și bicicliști a fost de asemenea foarte utilă pentru participanți. Statul federal Salzburg a susținut de asemenea și financiar procesul BYPAD. Voi recomanda cu căldură acest audit tuturor municipalităților care doresc să își îmbunătățească gradul de utilizare al bicicletelor.“

REȚEAUA BYPAD
Cunoașteți auditorii certificați BYPAD din toată lumea!
Auditorii noștri certificați se prezintă. Identificați care persoane sunt disponibile în regiunea dumneavoastră și intrați în legătură.
HARTA ORAȘELOR/REGIUNILOR ȘI ȚĂRILOR
Harta generală.
Toate comunele, orașele, regiunile și țările care deja au fost certificate. Orașul dumneavoastră a fost auditat în trecut?