Skip to main content

Audituri personalizate


250 de orașe, municipalități și regiuni din 27 de țări au simțit deja beneficiile BYPAD și au început să îmbunătățească calitatea politicilor lor velo. Metoda BYPAD a fost dezvoltată pentru patru categorii, în ceea ce privește mărimea și organizarea geografică:


BYPAD pentru comune și orașe mici


Prin comune înțelegem localități cu un caracter urban minimalist. Ca aproximare numerică, o comună are mai puțin de 50.000 locuitori, dar această valoare diferă de la țară la țară. În ceea ce privește organizarea administrativă, comunele au o mică administrație unde una sau două persoane gestionează toate sarcinile care privesc transportul, deplasarea cu bicicleta, politicile de planificare urbană.

BYPAD pentru orașe și aglomerări


Prin orașe și aglomerări se înțeleg localități cu un pronunțat caracter urban. Ca aproximare numerică, orașele au peste 50.000 locuitori, dar această valoare diferă de la țară la țară. în ceea ce privește organizarea administrativă, orașele au o administrație în care mai multe persoane gestionează sarcinile legate de deplasarea cu bicicleta, transport și politicile de planificare urbană.

BYPAD pentru regiuni


Regiunile sunt considerate organizații administrative peste nivelul municipalităților. De la țară la țară, ele se numesc provincii, regiuni, județe, etc. Tipic ele sunt administrate de un consiliu ales de locuitori. Regiunile au propriile responsabilități în planificarea infrastructurii, planificarea transportului, educație, etc. Lista responsabilităților diferă de la o regiune la alta. Regiunile sunt, de asemenea, importante în sprijinirea comunităților și actorilor locali prin finanțări, raționamente, instrumente și cunoștințe.

BYPAD pentru țări


Statele au competența legislativă de a crea condiții-cadru pentru ciclism în ceea ce privește reglementările privind traficul rutier, legislația financiară, legislația de mediu etc., în timp ce statele federale sunt responsabile pentru infrastructura supraregională. Prin strategiile lor de finanțare, ministerele influențează strategiile privind ciclismul ale landurilor, regiunilor și orașelor (de exemplu, prin sprijin financiar).

Statele pot stabili standarde de calitate și standarde de formare (de exemplu, mecanici de biciclete, instructori de biciclete etc.).