Skip to main content

Özel Yapım Denetimler


7 ülkeden 250 şehir, belediye ve bölge zaten BYPAD'ın faydalarını gördü ve bisiklet politikalarının kalitesini artırmaya başladı. BYPAD yöntemi, coğrafi alanların boyutu ve organizasyonu açısından dört kategori için geliştirilmiştir:


Kasabalar için BYPAD


Kasabaları, (sınırlı) kentsel karaktere sahip belediyeler olarak anlıyoruz. Bir rehber sayı olarak, bir kasabanın nüfusu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genellikle 50.000'den azdır. Yönetim organizasyonu açısından, bir kasabanın küçük bir yönetimi vardır ve bisiklet, ulaşım ve kentsel planlama politikası gibi tüm görevleri bir veya iki kişi üstlenir.

Şehirler ve Ywerleşim Birimleri için BYPAD


Ehirler ve aglomerasyonlar altında, kentsel karaktere sahip belediyeleri anlıyoruz. Bir rehber sayı olarak, bir şehrin nüfusu ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genellikle 50.000'den fazladır. Yönetim organizasyonu açısından, bir şehrin yönetimi, bisiklet, ulaşım ve kentsel planlama politikası gibi konulara ilişkin görevleri yürüten birden fazla kişiden oluşur.

Bölgeler için BYPAD


Bölgeler, belediyelerin üzerindeki idari düzeydir. Ülkeye bağlı olarak iller, bölgeler, ilçeler, ... Normalde bölgeyi yöneten seçilmiş bir konsey vardır. Bölgelerin altyapı planlaması, ulaşım planlaması, eğitim gibi konularda kendi sorumlulukları vardır... Sorumlulukların listesi bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Bölgeler ayrıca finansman, argümanlar, araçlar ve bilgi yoluyla toplulukları ve yerel aktörleri destekleme konusunda da önemlidir.

Ülkeler için BYPAD


Devletler, yol trafik düzenlemelerinde, mali kanunlarda, çevre kanunlarında vb. bisiklet için çerçeve koşulları yaratmak için yasama yetkisine sahiptirler, federal eyaletler ise ülke genelindeki altyapıdan sorumludur. Bakanlıkların finansman stratejileri aracılığıyla, eyaletlerin, bölgelerin ve şehirlerin bisiklet stratejilerini etkilemeleri sağlanmaktadır (örneğin, finansal destek yoluyla).

Devletler kalite standartlarını ve eğitim standartlarını belirleyebilirler. (Örn: Bisiklet tamircileri, bisiklet eğitmenleri vb.)