Skip to main content

Bir dakikada BYPAD


Şehrinizde, bölgenizde ya da ülkenizdeki bisiklet politikası ne kadar iyi? Etkili ve verimli mi? Nasıl geliştirebilirsiniz?


 

Bu amaç içib bir araç var.

BYPAD (Bisiklet Politikası Denetimi) adı verilen ve AB tarafından finanse edilen bir proje kapsamında uluslararası bir bisiklet uzmanları konsorsiyumu tarafından geliştirildi. Uluslararası En İyi Uygulama yöntemlerine dayanır ve yerel bisikletle ilgili alınan önlemler ve yapılar hakkında bir genel bakış sağlar.

 

BYPAD ile Şehirler, Bölgeler ve Ülkeler, bir güçlü yönler ve zayıflıklar analizi kullanarak kendi bisiklet politikalarının kalitesini kendileri değerlendirebilirler. Aynı zamanda, gelecekteki bisiklet politikalarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda somut öneriler alırlar.

Tamamı 9 modülden oluşan kalite zinciri incelenir. Her modül, beş BYPAD gelişim seviyesinden birine atanır. Birlikte, bir şehrin, kasabanın, bölgenin veya ülkenin bisiklet politikasının kalite seviyesini yansıtırlar. Belirlenen gelişim seviyelerine dayanarak bir eylem planı hazırlanır.

BYPAD, dokuz tematik alanın sürekli olarak evrildiği ve birbirlerini etkilediği dinamik bir süreç olarak bisiklet politikasını ele alır (şekle bakınız).

ÖZEL YAPIM DENETİMLER
Kasabalar, şehirler ve aglomerasyonlar, bölgeler ve ülkeler için bireysel çözümlerimiz var!
Ülkelerin yanı sıra şehirler ve bölgeler için de birebir çözümler sunuyoruz. Bu yöntem, bisikleti teşvik eden aktivitelerin kalitesini değerlendirirken farklı yapıları ve etkenleri dikkate alır. BYPAd metodu 1998’den beri kullanımkatadır ve kendisini 250 şehir ve bölgenin yanı sıra 12 ülkede kanıtlamıştı!
DENETÇİ OLUN
Şehirlerin, kasabaların, bölgelerin veya ülkelerin bisiklet politikalarını iyileştirmelerine yardımcı olmak ister misiniz?
BYPAD ağının bir parçası olun ve gelecek BYPAD denetçi eğitimi için başvurun. Orada BYPAD metodunun nasıl uygulandığını ve bisiklet politikalarının kasabalar, şehirler, bölgeler ve ülkeler düzeyinde nasıl geliştirildiğini öğrenin.